Privacyverklaring

Ik kan mijn werk niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. De bescherming van de privacy van klanten en bezoekers van de website is van essentieel belang.

Contentbaasje privacyverklaring in 4 uitgangspunten

De door jou verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt door Contentbaasje dan wel diens rechtsopvolgers ten behoeve van het leggen van contact met je;

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van het hierboven omschreven doel;

Je gegevens worden vertrouwelijk door Contentbaasje en haar rechtsopvolgers behandeld;

Je kunt je verleende toestemming op ieder moment intrekken waarna je persoonsgegevens onmiddellijk zullen worden verwijderd.

Contentbaasje. Voor krachtige content.

Laat je e-mailadres achter